HABI

GALTZEN

03:30

Oinez zabiltzala
Esan didate
Esan didate

Eta hankak
Lurrean jarri ditut

Baina ez zaitut
Inondik aurkitzen
Inondik aurkitzen

Hegalak ireki al dituzu
Ireki al dituzu

Eta ez daukagu
Autopsiaren beharrik
Aditu nizun
Kontuz ehiztariekin

Eta orain
Nor jarraituko dut?
Mendibideetan
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti

Eta ez daukagu
Autopsiaren beharrik
Aditu nizun
Kontuz ehiztariekin

Eta orain
Nor jarraituko dut?
Mendibideetan
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti
Galtzen banaiz beti