HABI

HEGOAK

03:39

BI HEGO
BI HEGO

LEIHOTIK SARTU ZEN
HEGOAK ASTINTZEN
HAIZEA LAZTANTZEN
AURREAN PAUSATU ZEN

BELTZTASUNAREN ITZALA
BEGIRA NUEN
ISILTASUNAREN HOTSEK
BELDURTU NINDUTEN

BI BEGI
BI BEGI

IZUAREN HAUSPOAK
ZIREN HAREN BEGIAK
BEGIRADA KENTZEN
EZ ZIDATENAK

IKUSEZINA ZENA
ETA IZANAREN TESTIGUAK
HERIOTZARI HILOBIAK
ASKATASUNARI HARRESIAK
MUGIMENDUARI KATEAK
HERIOTZARI HILOBIAK

BI IZAKI
BI IZAKI

ETORTZEKO ESKATU ZIDAN
HITZIK, HOTSIK ASKATU EZEAN
KEINURIK TXIKIENA
ULERGARRIA BAILITZAN

ILUNTASUNA ARGITU ZIDAN
ETA HAREKIN AUSARTU NINTZEN
URRUNERA ZABALDUZ HEGOAK