HABI

ZELATAN

04:33

ZELATAN IKUSIA
ZELATAN IKUSIA
ZELATAN IKUSIA
ZELATAN IKUSIA

ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA

ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA

NOR IKUSI EZIN DESKRIBATU
NON IZAN DEN AHAZTU
ZER IKUSI EZIN GOGORATU
NOIZ IZAN DEN AHAZTU

ESKER MILA BIDER
ZELATAN JARRAITZEN
DUZUN HORI
BIZIA EMATEN
BELDURRIK EZ IZATEN

INFORMAZIOA
NORBERAREN ARDURAN
NOREKIN ASKATU
TANTAKA ASKATU
ZULO BATETIK BEGIRA

ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA
ZULO BATETIK BEGIRA